BEZPIECZNY POBYT

W trosce o zdrowie pracowników oraz gości wprowadzone zostały procedury zgodne z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
1.    Ustalenie zadań pozwalających na zwiększenie odległości między pracownikami, ograniczenie ilości pracowników przebywających w tym samym miejscu w tym samym czasie.
2.    Wyposażenie obsługi w środki ochrony indywidualnej, w tym maski, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk.
3.    Przeszkolenie pracowników dotyczących obowiązujących procedur oraz zalecanych środków ochrony, jak prawidłowe i częste mycie rąk, noszenie maseczek, zachowywanie dystansu społecznego, utrzymanie porządku i higieny na stanowisku pracy, dezynfekcja powierzchni dotykowych, regularne wietrzenie oraz unikanie w miarę możliwości dojazdów środkami komunikacji publicznej. Poinstruowanie jak należy zachowywać się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zarówno u siebie jak i innych osób w hotelu.
4.    Umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa w hotelu
1.    Ustalenie stopnia wykorzystania miejsc zgodnie z obowiązującymi limitami.
2.    Umieszczenie na terenie obiektu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
3.    Możliwość zakupu w recepcji maseczek ochronnych oraz środków do dezynfekcji rąk.
4.    Umieszczenie w widocznych miejscach informacji przypominających o noszeniu maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowywaniu dystansu społecznego.
5.    Umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek  oraz  maseczek.
6.    Ograniczenie czasu przebywania gościa przy recepcji oraz zapewnienie  w holu recepcyjnym takiej organizacji, aby został zachowany dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m odległości osoby od osoby.
7.    Bieżące dezynfekowanie ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
8.    Regularne wietrzenie przestrzeni ogólnodostępnych.
9.    Ograniczenie sprzątania pokoi podczas pobytu gości, tylko na życzenie klienta.
10.    Po każdym gościu rutynowe sprzątanie pokoju, dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.


Przydatne informacje
1.    W  razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 bądź infolinię NFZ 800 190 590 i poinformować, o możliwości zakażenia koronawirusem.
2.    Aktualne informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne są na stronach  https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/

 

Drink powitalny gratis
Najniższa cena
Najniższa cena & Drink powitalny gratis
dostępne tylko w ramach rezerwacji online
Potwierdzenie płatności
mailowe potwierdzenie rezerwacji
Bezpieczeństwo rezerwacji
rezerwacje są szyfrowane
Sprawdź dostępność
ARRIVAL
DEPARTURE
Zarezerwuj